OMC Smokehouse
OMC Smokehouse
1909 W Superior St, Duluth, MN 55806
218-606-1611